• Str. Eroilor 378 Floresti, Jud Cluj
Open

Un muzeu de istorie pentru noua generație, la Cluj

Un muzeu de istorie pentru noua generație, la Cluj

Un muzeu de istorie pentru noua generație, la Cluj: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) anunță, în calitate de beneficiar, că a lansat proiectul Complex Muzeal – Muzeul identităților și conflictelor transilvănene (MUTRA), finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), COMPONENTA C11 – TURISM ȘI CULTURĂ, INVESTIȚIA I2. MODERNIZAREA/CREAREA DE MUZEE ȘI MEMORIALE – APEL 2.

Valoarea totală a proiectului este de 145.849.275,59 lei și se desfășoară în perioada 01.10.2021 – 30.06.2026. Obiectivul general al proiectului constă în construirea unui spațiu muzeal modern, spațiu în care viziunea holistică asupra patrimoniului să includă patrimoniul tangibil și intangibil, prin integrarea vizitatorilor într-un mediu istoric potrivit. Prin implementarea prezentului proiect se va crea un spațiu dimensionat adecvat, în conformitate cu patrimoniul cultural deținut și potențial, corespunzător din punct de vedere al tipurilor de artefacte depozitate și al sistemelor de control al microclimatului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Complexul Muzeal propus își dorește dezvoltarea unei rețele extinse de organizații din mai multe sectoare, axate pe cercetarea, conservarea, restaurarea și diseminarea patrimoniului mobil, imobil sau imaterial și pe conștientizarea valorilor arealului istoric transilvănean.

Practic, din 2026, publicul va putea să se bucure de un muzeu de ultimă generație, cu spații adecvate pentru depozitare, cu laboratoare de conservare și de restaurare care să respecte toate cerințele, astfel încât patrimoniul deținut să fie protejat în cele mai bune condiții. Mai mult, proiectul conține și săli de educație muzeală, o sală de evenimente multifuncțională, o sală multimedia, cafenea, ludotecă, shop. MUTRA își propune să devină un spațiu de petrecere a timpului liber pentru toată familia.

Rezultatele așteptate includ următoarele:

  • construirea și amenajarea Complexului Muzeal ca un spațiu de coeziune a unor creații inovative, cu o clădire modernă din punct de vedere arhitectural, al echipamentelor și dotărilor;
  • dezvoltarea unor tehnologii de expunere de ultimă generație, precum și expoziții interactive și modulare, care presupun un dialog cu vizitatorii și implicarea directă a acestora în moduri variate de tip new media;
  • cercetarea patrimoniului, lucrări de conservare și restaurare, administrarea și valorificarea unor colecții esențiale pentru înțelegerea parcursului nostru istoric și direcționarea accentului pe om și pe evoluția sa;
  • accesul direct la parteneriate cu mediul de afaceri, respectiv implementarea tehnologiilor digitale de prezentare, cercetare sau conservare a patrimoniului, realitate augmentată, realitate virtuală, inteligență artificială și robotică.

În prezent, Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) deține o colecție de aproximativ 450.000 de bunuri culturale arheologice, istorice, numismatice, documentare, memorialistice și artistice, fiind astfel unul dintre principalele muzee din țară din punctul de vedere al mărimii și al importanței patrimoniului cultural deținut.

Prin INVESTIȚIA I2. MODERNIZAREA/CREAREA DE MUZEE ȘI MEMORIALE din cadrul PNRR se acordă sprijin financiar pentru dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și memorialelor dedicate opresiunii și conflictelor. ,,România este datoare cu recunoașterea dramelor provocate oamenilor și societății în întregul ei de regimurile totalitariste și este de datoria statului român să educe generațiile viitoare într-un mod interactiv și participativ, astfel încât aceste greșeli ale istoriei să nu se mai repete și să construim o societate bazată pe valorile europene”, se arată în apelul PNRR (https://proiecte.pnrr.gov.ro ).

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României se constituie într-un document strategic ce stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia Europeană.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*